Velkommen

til min genealogiske side

Jeg har arbejdet med genealogi i ca. to år, og har efterhånden fået samlet en del, derfor udgiver jeg denne side, så resultatet af mit arbejde også kan komme andre til gode. En hjemmeside synes at være den nemmeste og billigste måde at offentligøre resultaterne på.

Mine aner på min fars side er dels kartoffeltyskerne, med Sebastian Winkler i spidsen på den ene side. På den anden side er det Sejerslægten fra Borum.

På min mors side er det fæstebønderne Solgaard og endnu længere tilbage er det møllere fra det østjyske område omkring Randlev og Odder, med bl.a. Jørgen Skæg fra møllen af samme navn ved Rathlausdal, på den ene side. På den anden side er det husmænd, håndværkere og fæstebønder fra Mallingområdet.

Ivan Laursen